fbpx

phuongphaplaymauvacodinhmautrongbenhda

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CỐ ĐỊNH MẪU TRONG BỆNH DA
Chuyên đề KCB

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CỐ ĐỊNH MẪU TRONG BỆNH DA

Bùi Thị Thúy 1.   Lấy mẫu làm tiêu bản. Tế bào học là một phương pháp chẩn đoán đơn…
Back to top button