fbpx
Đào tạoĐào tạo trong nước

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Thực hiện Công văn số 955/BYT-VPB1 ngày 03/3/2017 của Văn phòng Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động ngành y tế trong việc thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, ngày 25 tháng 3 năm 2017, Bệnh Viện Phong – Da Liễu  Trung ương Quy Hoà tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho công chức, viên chức và người lao động trong Bệnh viện

Show More

Related Articles

Back to top button