fbpx
Tin nổi bậtTin tức - Sự kiện

Thiếu bằng chứng về hiệu quả của miếng dán gel silicon trong điều trị sẹo phì đại

Người dịch: Quang Tiến

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên Cơ sở dữ liệu Cochrane về các báo cáo tổng quan hệ thống, không đủ bằng chứng lâm sàng để ủng hộ việc sử dụng miếng dán gel silicon (Silicone Gel Sheeting  – SGS) điều trị cho bệnh nhân bị sẹo phì đại thay thế các phương pháp khác.

Các nhà điều tra đã tiến hành tìm kiếm tất cả các thử nghiệm lâm sàng có liên quan về việc sử dụng SGS điều trị sẹo phì đại trong Hệ thống đăng ký chuyên khoa chấn thương Cochrane, Hệ thống đăng ký thử nghiệm có đối chứng của Cochrane thông qua Dữ liệu đăng ký nghiên cứu Cochrane, Ovid MEDLINE (từ năm 1946 đến 21/4/2021), Ovid Embase (từ năm 1974 đến 21/4/2021), và EBSCO CINAHL Plus (từ năm 1937 đến 21/4/2021), cũng như các đăng ký thử nghiệm lâm sàng.

Tổng cộng có 13 nghiên cứu với 468 bệnh nhân (425 người đã hoàn thành nghiên cứu) được đưa vào phân tích. Các nghiên cứu này đã so sánh kết quả điều trị với SGS và không điều trị với SGS cũng như so sánh điều trị với SGS và điều trị với quần áo gây áp lực; gel silicon; chiết xuất hành tây bôi tại chỗ; polyurethane; propylene glycol và miếng dán hydroxyethyl cellulose; thuốc tiêm Kenalog; laser màu xung bơm bằng đèn flash; ánh sáng xung cường độ cao; và Gecko Nanoplast.

Kết quả nghiên cứu chính là tình trạng sẹo theo đánh giá của bác sĩ chuyên khoa, mặc dù 9 trong số 13 nghiên cứu và 50% các báo cáo không có dữ liệu về điều này nhưng kết quả đã được ghi nhận.

Tổng cộng có 7 nghiên cứu với 177 người tham gia so sánh điều trị với SGS và không điều trị với SGS. Hai nghiên cứu về tình trạng sẹo do các bác sĩ chuyên khoa đánh giá không báo cáo sự khác biệt giữa 2 nhóm này (chênh lệch trung bình [MD] –1,83; 95% CI, –3,77 đến 0,12; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp). Theo các nhà nghiên cứu, một nghiên cứu cho thấy điều trị với SGS có thể làm giảm nhẹ mức độ đau so với không điều trị với SGS (MD -1,26; 95% CI, −2,26 đến −0,26; bằng chứng có độ chắc chắn thấp).

So sánh điều trị với SGS và điều trị với quần áo gây áp lực, một nghiên cứu cho thấy SGS có thể giúp giảm mức độ đau (MD -1,90; 95% CI, −2,99 đến −0,81; bằng chứng có độ chắc chắn thấp). Dựa trên một nghiên cứu so sánh điều trị với SGS và điều trị với gel silicone, không rõ liệu SGS có cải thiện tình trạng sẹo hơn hay không (MD 0,40; 95% CI, −0,88 đến 1,68; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp).

So sánh điều trị với SGS và điều trị với chiết xuất hành tây bôi tại chỗ, một thử nghiệm với 32 người tham gia cho thấy SGS có thể giúp giảm nhẹ tình trạng sẹo (MD –1,30; 95% CI, –2,58 đến –0,02; bằng chứng có độ chắc chắn thấp).

Không rõ liệu SGS có cải thiện tình trạng sẹo hơn khi so sánh với polyurethane hay không trong một nghiên cứu (MD 0,50; 95% CI, –2,96 đến 3,96; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp), và không chắc liệu điều trị với SGS có giảm đau so với điều trị với miếng dán propylene glycol và hydroxyetyl cellulose hay không trong một nghiên cứu (MD −0,12; 95% CI, −0,18 đến −0,06; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp).

Ngoài ra, vẫn chưa rõ liệu điều trị với SGS có giúp giảm tình trạng đau so với Gecko Nanoplast hay không dựa trên một nghiên cứu (MD 0,70; 95% CI, –0,28-1,68; bằng chứng có độ chắc chắn rất thấp).

Không có báo cáo dữ liệu so sánh SGS với thuốc tiêm Kenalog, laser màu xung bơm bằng đèn flash và ánh sáng xung cường độ cao.

Các nhà điều tra kết luận: “Không có nghiên cứu nào đưa ra được bằng chứng về hiệu quả giảm tình trạng sẹo được những người tham gia xác nhận, tăng chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe hoặc giảm chi phí điều trị. Công tác báo cáo kết quả kém đến mức chúng tôi không tin hầu hết các thử nghiệm đều không có rủi ro sai lệch.”

Nguồn: dermatologyadvisor.com

Show More

Related Articles

Back to top button