fbpx
Đào tạoTin nổi bật

Thuốc điều hoà miễn dịch toàn thân có tính an toàn tương đối trong điều trị viêm da cơ địa

Người dịch: Quang Tiến

Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu đánh giá tính an toàn của một số tác nhân điều hòa miễn dịch toàn thân trên bệnh nhân viêm da cơ địa (AD) trưởng thành. Trong một nhóm quần thể bệnh nhân AD, những người được điều trị với cyclosporin hoặc methotrexate có tỷ lệ bị nhiễm trùng nặng thấp hơn so với những người dùng các thuốc điều hòa miễn dịch khác.

woman with symptom of atopic dermatitis on brow and brows

Các nhà điều tra đã tiến hành một nghiên cứu quần thể bằng cách sử dụng dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm từ hệ thống IBM MarketScan trong giai đoạn từ năm 2003 – 2017. Nghiên cứu bao gồm bệnh nhân AD trưởng thành được điều trị bằng các thuốc toàn thân. Có 5 tác nhân không sinh học toàn thân được đánh giá theo cặp: methotrexate, cyclosporine, azathioprine, prednisone và mycophenolate. Chỉ tiêu đánh giá chính là sự phát triển của một bệnh nhiễm trùng nặng dẫn đến phải nhập viện. Các bệnh nhiễm trùng cơ hội và nhiễm khuẩn nặng được xác định bằng cách sử dụng các mã chẩn đoán ICD liên quan. Trong so sánh theo cặp, sử dụng kỹ thuật so sánh bằng điểm xu hướng để giảm thiểu tác động của các yếu tố gây nhiễu. Đối với mỗi cặp phơi nhiễm, tiến hành xác định chỉ số nguy cơ tương đối (RR) bị nhiễm trùng.

Đối tượng nghiên cứu bao gồm 232.611 bệnh nhân AD trưởng thành. Trong số những bệnh nhân sử dụng thuốc điều hòa miễn dịch toàn thân không sinh học (n = 225,023), tỷ lệ nhiễm trùng nặng là 7,53 biến cố/1000 bệnh nhân (khoảng tin cậy 95% [CI], 7,53-7,89). Trong số những bệnh nhân được điều trị bằng quang trị liệu (n = 7588) và dupilumab (n = 391), tỷ lệ nhiễm trùng lần lượt là 7,38 (95% CI, 5,68-9,57) và 2,6 (95% CI, 0,45-14,3) trên 1000 bệnh nhân. Tỷ lệ nhiễm trùng nặng trong 6 tháng sau khi bắt đầu sử dụng các tác nhân không sinh học toàn thân dao động từ 6,9 – 37,2/1000 bệnh nhân. So với methotrexate (MTX), nguy cơ nhiễm trùng nặng với cyclosporin ít hơn không đáng kể (RR, 0,87; 95% CI, 0,59-1,29). Các tác nhân không sinh học còn lại có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn so với MTX, với chỉ số RR lần lượt là 1,78 (95% CI, 0,98-3,25), 1,89 (1,05-3,42) và 3,31 (1,94-5,64) đối với azathioprine, prednisone và mycophenolate.

Phân tích các đối tượng yêu cầu thanh toán bảo hiểm thương mại cho thấy điều trị với cyclosporin và MTX có nguy cơ nhiễm trùng tương tự nhau. So với MTX, prednisone, azathioprine, và mycophenolate gây nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

Các hạn chế của nghiên cứu bao gồm số lượng các ca nhiễm trùng nặng còn ít, dẫn đến khoảng tin cậy rộng. Ngoài ra, vì thời gian điều tra là trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu điều trị, nên không thể đánh giá độc tính lâu dài.

Bất chấp hạn chế này, các nhà điều tra kết luận “kết quả của nghiên cứu này có thể giúp các bác sĩ lâm sàng trong việc lựa chọn thuốc điều trị cho những bệnh nhân AD yêu cầu được điều trị toàn thân”.

Nguồn: dermatologyadvisor.com

Show More

Related Articles

Back to top button