fbpx
Tin nổi bậtTin tức - Sự kiện

WHO TẬP HUẤN GIÁM SÁT LẬU CẦU KHÁNG KHÁNG SINH TẠI QUY HÒA

Ngày 20/6/2024, trong khuôn khổ chương trình họp tác về Tăng cường giám sát lậu cầu kháng kháng sinh (EGASP) tại Việt Nam, đại diện WHO đã tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ tham gia dự án tại Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Dự án EGASP được tổ chức WHO thực hiện tại Việt Nam từ năm 2023 với thí điểm đầu tiên tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh. Năm 2024, WHO mở rộng thí điểm tại khu vực miền Trung và Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa được chọn là đối tác của WHO.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ Bộ Y tế tăng cường năng lực quốc gia trong việc giám sát tình trạng lậu cầu kháng thuốc tại Việt Nam.

Trong thời gian tập huấn, các chuyên gia của WHO đã hỗ trợ cho cán bộ Quy Hòa những kỹ thuật cần thiết cũng như những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thăm khám, khai thác thông tin bệnh nhân và thực hiện các xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn.

Kết thúc buổi tập huấn, Ts.Bs Nguyễn Thị Thúy Vân, đại diện WHO nhận định về khả năng thực hiện dự án tại Quy Hòa là rất tốt. Bệnh viện Quy Hòa có đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai dự án trong thời gian tới.

Ngày 21/6/2024

Người viết: Hồ Thu Linh

WHO WORKSHOP ON EGASP AT QUYHOA

On June 20, 2024, as part of the Enhanced Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (EGASP) in Vietnam, representatives from the World Health Organization (WHO) organized a comprehensive training program for staff participating in the project at the Quy Hoa Central Leprosy and Dermatology Hospital.

The EGASP project, initiated by WHO in Vietnam in 2023, began with a successful pilot in Hanoi and Ho Chi Minh City. In 2024, WHO expanded the pilot to include the Central region, and Quy Hoa Central Leprosy and Dermatology Hospital was chosen as a key partner.

The primary objective of the EGASP project is to bolster the Ministry of Health’s capacity for monitoring antimicrobial-resistant gonorrhea in Vietnam.

During the workshop, WHO experts provided Quy Hoa staff with essential techniques and practical experience related to patient examination, data analysis, laboratory testing, and bacterial culture.

At the conclusion of the training session, Dr. Nguyen Thi Thuy Van, the WHO representative, expressed confidence in Quy Hoa’s ability to implement the project effectively. The hospital boasts robust facilities and a skilled workforce, positioning it well for successful project implementation in the near future.

 

21 June 2024

Translated by: Hồ Thu Linh

Show More

Related Articles

Back to top button