fbpx

luuysaukhitiemvacxincovid19

Lưu ý sau khi tiêm vắc-xin COVID-19
Điểm tin y tế

Lưu ý sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Image credit: Getty Images Tất cả các loại vắc-xin, bao gồm cả vắc-xin COVID-19, có thể có tác dụng phụ.…
Back to top button